Söyleşi: Oracle Büyük Veri Stratejisti Paul Sonderegger Sorularımıza Cevap Veriyor

Oracle Büyük Veri Stratejisti Paul Sonderegger ile veri yönetiminin günümüzdeki önemi, bulutta yer alan verilerin entegrasyonu ve Data Capital’ın iş dünyasında rekabeti ne kada etkileyeceği üzerine güzel ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. 

paul

Öncelikle Paul Sonderegger’i tanıyoruz

Oracle de büyük veri stratejisti olarak, şirketin ‘Data Capital’ üzerinden yaptığı araştırmaları yöneterek veri yönetimi konusunda görev yapan ürün gurubu yöneticileri ile işbirliği yapmak, yerinde veya bulutta yer alan verilerin entegrasyonunu, analizi ve uygulamalarını birleştirerek bütün bu teknolojilerin iletişimini sağlama görevini üstleniyorum. Temel olarak veri dünyası değiştikçe şirketlerin rekabetlerinin nasıl değiştiğini müşterilerimize anlatıyorum da diyebilirim.

Peki nedir bu büyük veri ve ne tür veriler büyük veri olarak adlandırılabilir?

Büyük veri tüm şirketler için farklılık gösterebilir aslında fakat biz Oracle olarak ‘günlük faaliyetler sırasında elde edilen ve kullanılan’ veriyi büyük veri olarak tanımlıyoruz. Bu büyük veriyi şirketlerin, günlük işlerini yaparken elde ettikleri, çok farklı tarzdaki veriler oluşturuyor aslında. Görsel ve işitsel verilerin yanı sıra sayısal kayıtlar da çoklukla elde edilebilir ve tüm bu veriler yeni algoritmalar, analizler ve uygulamalarda kullanılabilir.

Datavist terimini nasıl tanımlayabliriz? Bu terimle sıkça karşılaşıyoruz.

Datavist, sayısal verileri değerlendirerek analitik konusunda çalışan kullanıcı olarak tanımlanabilir. Günümüzdeki en büyük problem elde edilen verileri yani dataları anlamlandırarak kullanan kişilerin, yöneticilerin, müdürlerin az olması. Dolayısıyla bir çok şirketin bu verileri tanımlayan değerlendiren datavist’lere ihtiyaçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Datavist yöneticiler, dünyanın ötesine de bakabilen, daha önceleri hiç kullanılmamış veri kaynaklarını görebilen ve sorunları çözmede bu verileri kullanabilen özel yöneticilerdir.

Yapay zekâ konusuna değinecek olursak, bu konuda hizmet veren yapay zeka algoritmaları mevcut mu? Mevcut ise yeterli mi?

Kesinlikle mevcut ve sayıları her geçen gün artıyor. Burada sizin ne yapmak istediğinize bağlı olarak çeşitli hizmetler mevcut. Örneğin bizim ‘Büyük Veri Hazırlama Hizmeti’ isminde bir ürünümüz var. Analiz edilecek veriyi hazırlamaya yarayan bulut bazlı bir hizmet bu. Yapay zekâ altyapısıyla oluşturulmuş doğal dil işleme tekniğini büyük verinin üzerinde kullanıyor ve istediğiniz bazı bilgileri toplayabiliyorsunuz.

Veri Savaşları yani ‘Data Wars’ kavramı var. Veri Savaşları nedir, Büyük Veri ile bağlantılı mıdır?

Bu konuya veri sermayesi başlığı altında bakmamız gerekiyor. Büyük verinin büyük bir olay haline gelmesinin ana sebebi; büyük verinin bu kadar çok konuşulmasının ardında büyük bir ekonomik öykünün yatması ve bu öykü’de de, veri sermayesi konusunun yükselişte olmasıdır. İş, yeni sayısal ürünlerin ya da hizmetlerin üretimine gelince, artık verinin, finansal sermayenin yanında yer aldığını görmekteyiz.

Kendine yeni bir pazar yaratmak isteyen bir perakendecinin elinde gerekli veri yoksa, düşlediğiniz hizmeti hiç bir yere ulaştıramaz. Aynı şekilde sağlık ve yaşam sigortası hizmetleri veren şirketler var. Bu sigorta şirketleri, insanların üzerlerinde taşıyabildikleri cihazlar, bilezikler, saatler gibi tüketici elektroniği üreten şirketlerle çok ilgililer. Bu aletleri üreten şirketler, risk analizlerini sigorta şirketlerinden çok daha iyi yapmalarını sağlayacak veriye sahipler ve bu da o tür bir veri sermayesinin elde edilmesi için büyük bir rekabet ortamı yaratmakta.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.