Sanallaştırma ve Sanallaştırmanın Büyük Oyuncusu VMware

Genel Sanallaştırma Mimarisi

Sanal makine kullanımı küçük, orta ya da büyük, her ölçekte şirket için oldukça önemli  imkanlar sağlamaktadır. Bunların önemli birkaç tanesinden aşağıda bahsedilmiştir.

1- Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma imkanı sağlar.

2- İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir şekilde yeni sunucu oluşturulabilir.

3- Kuruluşun ölçeğine göre donanım maliyetlerinde %50 ye varan düşüş sağlanır.

4- İhtiyaç olduğu anda test veya yazılım geliştirme için yeni sunucular oluşturma olanağı sağlanmış olur.

5- Operasyonel kurulum ve bakım maliyetlerinde %80 e varan azalma görülür.

6- Herhangi bir problem anında, sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirebilme imkanı vardır.

7- Merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden izleme ve raporlama imkânı sağlanır.

8- Sanal işletim sistemine kurulmuş olan herhangi bir uygulamayı, yeni bir ana bilgisayara geçilirken sanal işletim sistemini durdurup, işletim sistemi dosyasını yeni bilgisayara taşıdıktan sonra tekrar çalıştırarak kalınan yerden devam etme kolaylığı sağlanmış olur.

9- Windows altında eski sürüm Windows, Linux, Mac veya Linux altında Windows, Mac ( vs vs … ) çalıştırılabilmiş olur.

Sanallaştırmada Kullanılabilecek Yazılımlar

Yukarıda da bahsedildiği gibi bu makalenin objektifi sanal makine kavramına giriş yapmak ve  VMware ürünleri hakkında genel bir fikir sahibi olmaktır. Bu sebeple bu makalede proses 3 sanal makinesi ele alınmamıştır. “Sistem sanal makineleri” açık kaynak kodlu olanlar ve  olmayanlar olarak iki gruba ayırabilir.

1) Açık Kaynak Kodlu Sanal Makina Yazılımları: Açık kaynak kod mantığı ve lisansı ile dağıtılan bu yazılımlar başlıca VirtualBox, Xen, Bochs, CoLinux, FAUmachine, Hercules emulator , KVM, LilyVM, QEMU, SheepShaver olarak sıralanabilir.

2) Ticari Sanal Makina Yazılımları: Ticari anlamda başlıca kullanılan yazılımlar arasında VMware, Microsoft Virtual PC, VM/CMS, Parallels Workstation, vThere, Parallels Desktop for Mac, SVISTA, Trango, Virtual Iron Software gösterilebilir.

3. VMware Sanal Makinesi

Sanal makine çözümleri incelediğinde küçük, orta ve büyük her seviyeden şirket ve organizasyonun sanallaştırma ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek çözümlerin başında VMware ticari çözümleri olduğu görülür. VMware şirketi 1998 yılında ABD merkezli olarak  kuruldu. İlk çözümlerini pazara 1999 yılında çıkaran şirket şu an pazarı yönlendiren birkaç  kuruluştan birisi olarak göze çarpmaktadır.

VMware topolojisinin hedeflediği yapı “sanal altyapı” (Virtual Infrastructure) olarak adlandırılır. Altyapı genel olarak 3 bileşenden oluşmaktadır:

• Herbir x86 makinanın tam sanallaştırmasını sağlayacak yönetim yazılımı

• Sanallaştırma temelli kaynak planlamasını sağlayacak planlama yazılımları

• Yıkım onarımı (disaster recovery) gibi IT süreçlerinin başarılması için gereken otomasyon çözümleri

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.