Sanallaştırma ve Sanallaştırmanın Büyük Oyuncusu VMware

Şirketlerin en önemli sorunları arasında sunucuların aniden çökmesi ve bu sunucuların getirdiği maliyet yükü yer alıyor. Sanallaştırma yöntemiyle sunucuları yedekleyebilen şirketler, fiziksel sunucuların getirdiği maddi yükten de kurtulabiliyorlar.

Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür.

Çözümde kullanılan sanal makinenin tanımını ilk defa Popek ve Goldberg yaptı. Onlara göre sanal makine “gerçek makinenin etkili, soyutlanmış bir kopyasıydı.

sanallaştırma

Sanal makineler işlevlerine göre iki temel grupta incelenebilir:

• Sistem Sanal Makinaleri: Bu tip sanal makineler kullandıkları fiziksel kaynağı (gerçek makine kaynaklarını) paylaşımlı olarak kullanırlar.

Her bir sanal makine kendi işletim sistemine sahiptir. Bir arayüz yardımı ile donanımsal paylaşımlar ayarlanır. Bu tip sanal makineler donanım seviyesinde çalışabileceği gibi mevcut bir işletim sisteminin üzerinde, işletim sistemi kaynakları üzerinden de çalışabilir.

Bu makalede ele almayı planlanan VMware ürünleri de bu sınıfta değerlendirilebilir.

• Proses Sanal Makinesi: Herhangi bir işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışır ve  tek bir prosesin işletilmesine olanak sağlar. Kullanılmasındaki amaç platform bağımsız bir ortam sağlayarak üzerinde çalışacak programcıkların donanım ya da işletim sistemi limitlerine göre yeniden dizayn edilmesinin önüne geçmektir.

Bu sanal makineyi aslında JAVA ve .NET platformlarından tanıyoruz. Java uygulamaları JVM (Java Virtual Machine), .NET uygulamaları ise CLR (Common Language Runtime) kullanırlar. Örneğin bizim yazdığımız bir java kodu derlendikten sonra hangi işletim sisteminde olduğuna bakılmaksızın konak işletim sistemi üzerinde kurulu olan JVM modülü tarafından çalıştırılır. Bu sayede yazılımcı Linux tabanlı makinelerde ayrı, Windows tabanlı makinelerde ayrı çalışacak uygulamalar yazmak zorunda bırakılmaz.

Sanallaştırma yazılımı, üzerinde yüklü olduğu donanımı, sanal makinaların sanal kaynakları olarak organize eder ve paylaştırır. İşte sanallaştırma yazılımları bu paylaşımı ne kadar etkin, akıllı ve sorunsuz yapabilirlerse o derece başarılı sayılırlar.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.