Oracle – IDC Bulut Kullanım Araştırması

Oracle’ın IDC araştırmasına göre bölgede bulut bilişim kullanım oranlarının artması için daha iyi teknolojilere erişim gerekiyor.

oracle-cloud-idc

IDC’nin Oracle sponsorluğunda gerçekleştirdiği SaaS (Software as a Service) araştırması ilginç sonuçlar ortaya koydu. Doğu Avrupa, Orta Asya ve Afrika’da 160 firmadan 500’den fazla CIO katılımı ile yapılan araştırma, özellikle Oracle SaaS müşterilerinin buluta geçiş sürecinde ortaya çıkan çekincelerinin bertaraf edildiğini vurguluyor.

Araştırmada görülen sonuçlar sırasına göre; daha iyi teknolojilere erişim (%58), hızlı BT yaygınlaştırılması (%53), işe alım yapmadan daha fazla proje uygulama imkanı (%51), standardizasyon (%50), daha iyi kalitede BT imkanları (%49) ve en yeni yazılım ve tekniklere erişim imkanı (%48) SaaS kullanımının başlıca nedenleri olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmaya göre belli sektördeki firmaların önde gelenlerinin %60 gibi bir çoğunluğu bulut çözümlerini kullanıyor veya kullanıma geçmek üzere çalışmalarını başlatmış olduğunu söylüyor.

Katılımcıların %69’u bulutun yüksek ölçüde somut kazanç sağlandığını, %55’i katma değer elde ettiklerini vurguluyor.

Firmaların %48’i SaaS teknolojilerini kullandığını, %31’i bir iki yıl içerisinde kullanmaya başlayacaklarını, %22’si PaaS kullandıklarını ve %36’sı yakın gelecekte PaaS kullanacaklarını belirtiyor.

Bankacılık sektörüne bakıldığında veriler bankaların %59’unun somut avantajlar elde ettiğini, %52’sinin halihazırda SaaS kullandığını gösteriyor. %87 ise daha iyi teknolojiye erişimin bankalarında üretkenliği arttırdığını belirtiyor.
Oracle ECEMEA Bölgesi SaaS Satış Geliştirme ve Strateji Lideri Swami Natarajan’ın açıklamasına göre “Oracle’ın modern bulut uygulamaları müşterilere işlerini, uygulamalarını ve deneyimlerini yeniden tasarlamalarında yardımcı oluyor.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.