Eğitime Eşit Katılım Projesi Başladı!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), Sabancı Vakfı desteği ile gerçekleştirilen “Eğitime Eşit Katılım Projesi” ile ilk ve orta öğretim ders kitaplarında engelliliğe ilişkin yaklaşımları inceleyecek. İncelemenin ardından hazırlanacak “Tavsiyeler Raporu”, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler ’in ilgili komisyonları ile paylaşılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) ile Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında yürütülen ve Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen “Eğitime Eşit Katılım Projesi” başladı. Engellilerin eğitime eşit katılımı için eğitimcilerin güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında, 1. sınıftan 12. sınıfa çeşitli branşlardan 37 farklı ders kitabında engelliliğe ilişkin yaklaşımlar incelenecek. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2016 kapsamında desteklenen projede yapılan incelemelerin ardından, engelliliğin ders kitaplarında nasıl ele alınması gerektiğine dair öneriler ortaya konacak. Ayrıca, projede alternatif eğitim materyalleri geliştirilecek.

“TAVSİYELER RAPORU” BAKANLIKLARA SUNULACAK

Kapsayıcı eğitime ilişkin yapılan araştırmaların da ortaya koyduğu gibi engellilerin eğitime eşit katılımının sağlanması için ders kitaplarında engelliliğe ilişkin yaklaşım oldukça önemlidir. Bu doğrultuda projenin ilk adımı olarak “Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması” yapılacak. Araştırma bulgularının derleneceği “Tarama Raporu’nun ardından ders kitaplarında engelliliğin nasıl ele alınması gerektiğine dair somut önerilerin yer aldığı “Tavsiyeler Raporu” da yayımlanacak. Tavsiyeler Raporu, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler ‘in ilgili komiteleriyle de paylaşılacak.

 ALTERNATİF EĞİTİM MATERYALLERİ GELİŞTİRİLECEK

“Eğitime Eşit Katılım Projesi” kapsamında, engelliliğin eğitimde nasıl ele alınabileceğini örnekleyen alternatif materyaller de geliştirilecek. Engelliliğe ilişkin temel kavramları ve bilgileri içeren dört kısa video üretilecek. Atölye çalışmaları yoluyla, 500’den fazla eğitimci ile paylaşılması planlanan bu videoların, sosyal medya kanalıyla yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında:

1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıkan ve kurulduğu günden bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Laureate International Universities ağının Türkiye’deki tek üyesidir. Yaklaşık 1000 kişilik bir öğretim kadrosuna sahip olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 25.000’i aşkın öğrencisi ve 30.000’e yakın mezunu bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, İşletme, İletişim, Mimarlık ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 200’e yakın ön lisans, lisans ve doktora programı sunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin İstanbul’un merkezinde, santralistanbul, Dolapdere, Kuştepe ve Koztayağı olmak üzere dört kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından verilen “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi”ne sahiptir. Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in, 2016 yılı “Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması”nda, BİLGİ, en iyi 130 üniversite arasında yer almaktadır. Sıralamaya göre, BİLGİ Türkiye’deki en iyi 4 vakıf üniversitesi arasında bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) hakkında:

Kasım 2010’da çalışmalarına başlayan Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), ilk ve orta öğretim öğretmenleri ile akademi arasında köprü görevi görmeyi, iki alan arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor. Merkez; eğitimde ayrımcılık, demokratikleşme, yurttaşlık, yoksulluk, çokdillilik, engellilik, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi kavramların ilk ve orta öğretim düzeyinde nasıl ele alınabileceğine ilişkin materyaller geliştirmenin ve bu konularda eğitim seminerleri düzenlemenin yanı sıra ders kitapları üzerine araştırmalar yürütüyor. Aynı zamanda, eğitim alanında yapılan çalışmaların geniş bir eğitimci kitlesi ile paylaşılmasını sağlayacak bir zemin işlevi görmeyi hedefliyor. Merkezin çalışmaları hakkında detaylı bilgi ve yayınlarına www.secbir.org adresinden ulaşılabilir.

Eğitim Refomu Girişimi (ERG) hakkında:

2003 yılında kurulan Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir girişimdir. Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması ve paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması yapısal dönüşümün ana unsurlarıdır. Eğitim Gözlemevi Birimi ve ATÖLYE Labs ile ortak girişimi olan Eğitim Laboratuvarı kapsamında yürüttüğü faaliyetler ile ERG, eğitimin eleştirel düşünmeyi, yani, sormayı ve sorgulamayı desteklemesini savunur. Eğitimdeki gelişmeleri izler; her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları ile eğitimin röntgenini çeker. Eğitimdeki öncelikli sorun alanlarına ışık tutacak araştırmalar yapar. Kamuoyuna üniversite öncesi eğitim hakkında bağımsız, tarafsız ve yapıcı görüş sunarak eğitimdeki güncel gelişmelerin izlenebildiği bir kaynak olmaya çalışır. Türkiye’nin eğitimdeki önceliklerini ele aldığı araştırma bulgularını ve politika önerilerini yapıcı diyalog çerçevesinde karar vericiler ile paylaşır. Eğitimin niteliğinin yapı taşı olan öğretmenleri güçlendirmek için iyi örneklerin ve deneyimlerin paylaşıldığı konferanslar düzenler. ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Borusan Kocabıyık Vakfı, Elginkan Vakfı, Enerji-Su, Enka Vakfı, İDEV Ankara, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Kadir Has Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, MV Holding, Sabancı Üniversitesi, The Marmara Collections, Türkiye Vodafone Vakfı, Vehbi Koç Vakfı ve Yapı Merkezi tarafından desteklenmektedir. ERG’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi ve yayınlarına www.egitimreformugirisimi.org adresinden ulaşılabilir.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) hakkında:

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) engelliler, kronik ya da süreğen hastalar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar vb. sosyal, ekonomik ve psikolojik mağduriyet ve kısıtlılık yaşayan, ayrımcılığa, istismara ve hak kaybına uğrayan risk altındaki sosyal grupların kanun, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk ilkelerinden doğan (politik haklar dışındaki) tüm haklarından ayrımcılığa uğramadan, eşitlik ilkesi kapsamında faydalanmaları amacıyla, kanunların, anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin Türkiye’de uygulamaya hâkim kılınması için faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Bu bağlamda dernek, kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve risk altındaki diğer sosyal grupların medeni haklar, sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, erişim gibi alanlardaki hak kayıplarından ve/veya uğradıkları ayrımcılıklardan yola çıkarak, bir taraftan bu sorunların çözümü için her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyu yaratmayı, diğer taraftan da kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmayı hedeflemektedir. TOHAD, idari girişimlerin sonuç vermediği hallerde öncelikle ulusal hukuk sistemi kapsamında hukuki girişimlerde bulunmayı, gerektiği hallerde de uluslararası sözleşmeler kapsamında hak arama zeminlerinde çözümler aramayı hedeflemektedir. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.