CLK Enerji Dönüşüm Projesi İçin Oracle Utilities’i Seçti

 

oracle-logo


Oracle CC&B müşteri ilişki yönetim sistemini kullanıyoruz

Paralelinde tahakkuk, tahsilat ve faturalama sistemimizi de yeniliyoruz. Oracle’ın CC&B adını verdiği müşteri ilişkileri yönetimi ve faturalama sistemlerini kullanıyor olacağız. Bu sistemler sayesinde tüm faturalama altyapımızı yeniliyoruz ve esnek bir faturalandırma altyapısına geçmiş oluyoruz. Oracle burada önümüzü açan bir esnekliği bize sağlıyor. Böylece çok daha farklı tarife yapılarını yönetebiliyoruz. Serbest tüketici dediğimiz “belirli tüketimin üzerinde enerji tüketimi olan” müşterilerimiz için esnek bir tarife yapısı oluşturabileceğiz. Yeni faturalandırma sistemi müşteri ilişkileri yönetim sistemimiz, aynı zamanda bu tür müşterilerimize hızlıca cevap vermemizi sağlayacak. Yenilediğimiz faturalandırma ve tahakkuk altyapısı aynı zamanda müşteri hizmet merkezlerimizde daha hızlı bir şekilde çözüm sağlayabilmemize imkan verecek. Yani yeni sözleşme yaratma ya da sözleşme iptali konusunda çok daha hızlı ve güvenilir bir altyapıya kavuşmuş olacağız.

Bu güncellemelerle birlikte hem süreçlerle ilgili yenilikler yapıyoruz hem de bunların altyapısında bulunan teknik sistemleri yenilemiş oluyoruz. Tüm bunları da tek bir program çatısı altında paralel projelerle yürütüyoruz. Bu paralel projeler birbirleriyle entegre şekilde çalışacaklar. Teknik olarak baktığımızda; faturalama tahakkuk ve diğer kurumsal çözümlerin çoğu Oracle’ın sistemlerinde çalışıyor. Sayaç yönetme, sayaç okuma, açma / kesme senaryoları ve tahakkuk / tahsilat senaryolarında Oracle’ın sayaç veri yönetim sistemlerinde çalışıyor ve bunların bir kısmını şu an devreye almış durumdayız. Bölgeler arasında da aslında farklılık olmadan tek bir modeli kullanıyor olacağız. Bunun yanında SCADA sistemlerimizde de en yeni ve ileri teknolojilerle yolumuza devam ediyoruz. Raporlama altyapımız da tamamen yenilenmiş olacak. Bu sayede performans odaklı daha izlenebilir ve yönetilebilir bir sistem kurabilmeyi hedefliyoruz. Yine raporlamada da Oracle’ın çözümlerini kullanıyoruz.

Oracle ERP çözümlerinin özellikle kurumsal süreçlerde şimdiden faydasını görmeye başladık. Satın alma, depo yönetimi, lojistik, finansal ve yatırım yönetimi süreçlerinde bu çözümlerin avantajlarını görüyoruz. Bu süreç tamamlandığında ihalesini yaptığımız yeni bir trafo merkezinin bütün yapım aşamalarındaki maliyetini ve bütçesini yönetebileceğiz. Akabinde de otomatik olarak coğrafi bilgi sistemleri ve SCADA sistemlerine entegre bir şekilde devreye almış olacağız. Böylece veri kaybını önleyeceğimiz gibi sistemin güncel olmama olasılığını da ortadan kaldıracağız. Ayrıca varlıklarımızı en verimli şekilde yönetebilir hale geleceğiz. Sonuçta tüm bu varlıkların ömrü var ve hizmet veren varlıklarımızın ömrünü uzatmamız gerekiyor. Bunun doğrudan tabi ki şebekeden hizmet alan tüm abone ve tüketicilere de sistemin işletilme maliyetlerinin azaltılması konusunda doğrudan faydası var.


İnsan Kaynakları tarafında da yeni altyapı kullanıyoruz

Bugünden itibaren faydasını görmeye başladığımız konular özellikle yatırım yönetimi tarafında. Böylece çok daha verimli yatırımlar yapabiliyoruz. Hizmetin aksayabilme olasılığı olan bölgelerde altyapıyı da buna göre uyumlandırma gerçekleştirilebiliyor. Özellikle İstanbul gibi nüfusun her an önemli bir oranda değişebildiği şehirlerde oluşturulan yeni konutlara teknik altyapı kurup hizmet veriyoruz. Bize günde yüzlerce enerji talebi geliyor. Bunları hızlı karşılayabilmeniz için elbette iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Bizim beş yıllık genişleme planlarımız artık elektronik olarak  yatırım modülümüzle birlikte yürütebileceğiz. Keza insan kaynakları tarafında da benzer kazanımlar sağladık.

Bu program Türkiye ve dünyada aslında bir ilk. Yani dünyada bu boyutta bir dönüşüm bu kadar kısa sürede ve entegre bir şekilde yapabilen başka bir firma yok. Türkiye’de zaten böyle bir dönüşüm planlayan herhangi bir şirket yok. Biz şu an Türkiye’nin yaklaşık üçte birinin elektriğini dağıtıyoruz. Yani en büyük elektronik dağıtım ve perakende firmasıyız. Bizden sonra gelen grup, bizden biraz daha küçük. Sektörün en büyüğü olarak da elbette sektöre öncülük etme misyonumuz da var. O yüzden bu yatırımlar aslında sektörün önünü açacağını düşündüğümüz yatırımlar. Aslında düzenleyici kurumun da bizden beklentileri epey yüksek. Beklentileri karşılayabilmek için elbette ciddi bir teknoloji yatırımı yapmamız gerekiyor.  Bankacılık ve telekom sektöründeki şirketlerin yaklaşık 10 ve 15 yıl önce yaşadığı benzer bir dönüşümü çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Dünyada benzer örnekler söz konusu ancak böyle bir program çatısı altında bu kadar entegre ve optimum mimariye ulaşacak bir programı bu kadar kısa süre içerisinde tek bir program şeklinde yapıp, yürütebilen çok fazla enerji şirketi yok. O anlamda da dünyadan enerji şirketlerinin de izlediği örnek bir proje.

EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) da bu anlamda bize ciddi oranda katkı sağladı. Gerek yatırım bütçelerinin gerekse AR-GE bütçelerinin genişletilmesi kısmında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Sektörün sıkıntılarının teknolojiyle aşılacağını düşünüyoruz. Yaptığımız yatırımlar gerçekten Türkiye ve dünyada eşine az rastlanan yatırımlar. Bir yandan teknik olarak bakıldığında bu sistemi tek bir vücudun parçaları gibi düşünebiliriz. Bunu yapabilen çok az şirket var. Hatta dünyada tüm tedarikçiler bu tarz bir çalışma yapmaya çalışıyor. Özellikle farklı bileşenleri tek bir vücut gibi çalıştıran sistemler bulmaya çalışıyorlar. Biz burada ciddi bir entegrasyon modeli geliştirmiş durumdayız ve her bir bileşen tek bir bütünün parçaları şeklinde çalışacak ve biz o zaman toplamda sağladığı faydayı daha net göreceğiz.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.