Bulut Trafiği Veri Merkezlerinde Toplanacak

Cisco Küresel Bulut Endeksi’ne göre, bulut trafiği 2017 yılına kadar dört kattan fazla artacak ve küresel veri merkezi trafiğinin üçte ikisinden daha fazlasını temsil edecek.

Bu yıl üçüncüsü açıklanan Cisco Küresel Bulut Endeksi (2012-2017), 2012 yılında 1,2 zetabit olan veri merkezi trafiğinin en hızlı büyüyen bileşeni olan küresel bulut trafiğinin 2017 yılında 4,5 katına, yani 5,3 zetabite ulaşacağını ortaya koydu.

Cisco ayrıca, 2017’ye kadar küresel veri merkezi trafiğinin üç katı büyüyerek 7,7 zetabite ulaşacağına dair öngörülerini de paylaştı.

Veri merkezi trafiğinin büyük çoğunluğu son kullanıcılar tarafından değil, veri merkezleri ve bulut uygulamaları ile oluşturulan ve gözle görülmeyen sanal işlemler tarafından yaratılıyor. Cisco, 2012-2017 yılları arasında veri merkezi trafiğinin yaklaşık yüzde 76’sının veri merkezi içinde kalacağını ve depolama, üretim ve geliştirme verilerinden oluşacağını tahmin ediyor. Veri merkezi trafiğinin yüzde 7’si ise veri akışı ve yazılım-sistem güncellemelerinden oluşacak. Kalan yüzde 17’lik veri merkezi trafiği ise web, e-posta ve video için buluta erişen son kullanıcı tarafından yaratılacak.

Bölgesel olarak bakıldığında Cisco Küresel Bulut Endeksi 2017 yılı itibari ile Orta Doğu ve Afrika’nın en hızlı bulut trafiği büyüme oranına sahip olacağını ön görüyor. En fazla bulut işlemini gerçekleştiren bölge olacağı tahmin edilen Pasifik Asya’yı ise Doğu Avrupa takip ediyor.

Endeks için 40 Terabitlik Trafik, 90 Milyon’dan Fazla Ağ Testi Analiz Edildi

Cisco Küresel Bulut Endeksi (2012-2017), küresel veri merkezi ve bulut tabanlı internet protokolü (IP) trafik artışını ve eğilimleri tahmin etmek için geliştirildi. Geçmiş yıllarda farklı küresel veri merkezlerinden alınan 40 terabitlik trafik verisini de içeren birçok birincil ve ikincil kaynağın analizi ve modellemesi ile oluşturulan Endeksin analizi sırasında 2 yılda 90 milyondan fazla ağ testi sonuçları ve üçüncü parti pazar araştırma raporları kullanıldı. Endeks, var olan ağ trafiği çalışmalarına tamamlayıcı bir kaynak olarak hizmet ediyor ve veri merkezi ve bulut mimarilerini etkileyen trendlere görünürlük kazandırıyor. Endeks aynı zamanda iş yükünün geleneksel veri merkezlerinden daha sanal bulut hizmetlerine geçişini gösteren bir “iş yükü geçişi” tahmini de içeriyor.

Cisco Küresel Bulut Endeksi ayrıca Bölgesel Buluta Hazırlık Detayları’nı içeren bir eke sahip. Bu ek, iş ve son kullanıcı bulut bilişim uygulamalarını ve hizmetlerini desteklemek için yaklaşık 150 ülkeyi içeren her bölgenin sabit ve mobil ağ yeterliğini inceliyor. Türkiye, 2012 itibariyle sabit şebekelerde ileri bulut uygulamalarına hazır. Türkiye’deki sabit hatların ortalama veri indirme (download) hızı 5,469 kbps, ortalama veri yükleme hızı (upload) ise 1,508 kbps. Mobil şebeke ise orta seviyede bulut uygulamalarını taşıyacak durumda: Ortalama download hızı 5,817 kbps, upload hızı 2,265 kbps. Sabit şebekelerdeki ortalama gecikme süresi (latency) 52 ms iken bu süre mobil şebekelerde 107 ms.

Leave a Reply

Your email address will not be published.