Bulut Sayesinde Kuruluşların %92’si Yeniliklerini Daha Hızlı Gerçekleştirebiliyor

Oracle’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre işletmelerin %90’ından fazlası, bulut sayesinde yenilikleri daha hızlı gerçekleştirebildiklerine inanıyor. Oracle adına IDG Connect tarafından yapılan araştırmaya göre, işletmelerin yarısından fazlası (%51) iki yıl içinde bulut konusunda bir olgunluğa ulaşmakla kalmamış aynı zamanda buluta geçişle ilgili endişeleri ve düşünceleri de değişmiş.

oracle1-1

Hibrid bulut uygulamalarının önündeki güvenlikle ilgili endişeler gibi klasik engeller yerini birden çok BT altyapısını ve ağ bant genişliğini yönetmek gibi endişelere bırakmış. Özel Bulut ortamlarını kuran firmalar için güvenliğin halen en önemli konu olduğu gözlemlenmekte.

Konu başarılı özel ve hibrid bulut altyapılarını oluşturan temel taşların belirlenmesi olduğunda katılımcılar, hem merkezi BT’nin hem de diğer iş birimlerinin mevcut sistemler ve platformlardan özel/hibrid buluta geçiş üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirterek en önemli konunun “kilit konumdaki iş kararlarını verenlerin desteğini almak” olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları modern CIO’nun önemini bir kez daha doğrulamış, gerek çoklu altyapı koordinasyonu gerekse diğer iş birimlerinin bulut kullanımı konusunda etkin bilgilendirilmesi konusularının önemini vurgulamaktadır.

Araştırmadan elde edilen önemli bulgular göre:
Katılımcıların %92’si, bulut sayesinde yenilikleri daha hızlı geliştirdiklerini, %73’ü bulutun mevcut müşterilerini elde tutmalarına yardımcı olduğunu ve %76’sı de bulutun yeni müşteriler kazanmalarına yardımcı olduğunu belirtmiştir.
Her beş işletmeden biri (%19) ‘bulut olgunluğuna’ erişirken yarısından fazlası da (%51) iki yıl içinde olgunluğa erişeceklerini söylemiştir. Katılımcılar, başarılı hibrid bulut kurulumlarında en önemli yapı taşının, kilit konumdaki iş kararlarını verenlerin desteğini kazanmak (%29), maliyet verimliliği (%25) ve tedarikçi ile güçlü bir ilişki kurmak (%22) olduğunu belirtmiştir.

Hibrid bulutun benimsenmesinin önündeki en büyük engeller olarak birden çok BT altyapısını yönetmek (%60), ağ bant genişliği (%57) ve BT tedarikçisiyle ilişki (%52) görülmektedir. Oracle EMEA Bölgesi Sistemlerden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Johan Doruiter’in görüşleri şöyle: “Bulut olgunlaşma seviyesine hızla yaklaştıkça işletmelerin buluttan elde edecekleri faydaları nasıl algıladıklarının ve bulutu benimseme konusundaki çekincelerinin nasıl değiştiğini görüyoruz. En çok endişe duyulan veri güvenliği ve güvenilirlik gibi alanlar listenin altlarına doğru inerken günümüzde birçok işletme tarafından bulutu benimsemelerinin ardında yatan temel faydalar olarak ifade edilmektedirler.”

“Bu geleneksel endişelerin yerini ise bugün birden çok BT altyapısını yönetmenin güçlüğü ve ağ bant genişliği almıştır. Bulut kullanımında belli bir seviyeye gelen şirketler açısından bakıldığında özel, açık ve hibrid bulut altyapılarını görebilme ve yönetebilme imkanının önemi artmaktadır.” ”Özel ve hibrid bulut kurulumları arasında güvenliğe odaklanma konusunda anlaşılabilir bir fark görmekteyiz.” diyor IDG Connect Kıdemli Analist ve Başkan Yardımcısı Bob Johnson. “Özel bulut kurulumlarına odaklanan şirketler için güvenlik temel endişe duyulan konu ve bu nedenle de işletmelerin iş yükleri buluta taşınıyor. Hem kendi tesislerindeki sistemlerden hem de genele açık bulut hizmetlerinden oluşan bir hibrid karmadan faydalanan kuruluşlar ise altyapılarını iş ortaklarına ve müşterilerine açmanın avantajlarının farkına varmış durumdalar ve bunun neticesinde de güvenlik sistemlerinin gücü, olgunluğu ve ayrıntılarında bununla ilgili gelişmeler yapmaya da açıklar.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.