Avrupalı KOBİ’ler Enerji Tasarrufuna Önem Veriyor

Bilişim sektörüne yönelik araştırmalar yapan ve danışmanlık hizmetleri veren IDC, OKI’nin desteği ile Batı Avrupa ülkelerinde KOBİ’lerin yazıcı ve baskı sistemlerinden beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getiren bir rapor hazırladı.

Rapora gore Avrupalı KOBİ’ler yazıcılarının enerji ve kağıt tasarrufu yapmasını, çevreye etkisinin minimum düzeye indirilmesini, donanım ve sarf malzemelerinin geri kazanılmasını istiyor. Raporda kağıda yapılan baskıya ve basılı görsel ürünlere olan talebin sürdüğü belirtiliyor. Ayrıca KOBİ’lerin renkli baskıyı ofis içine taşıma eğiliminde oldukları görülüyor.

IDC raporlarına göre, baskıda enerji tasarrufu Avrupalı KOBİ’lerin %46’sı için en önemli konu haline geldi. Rapora yönelik değerlendirmelerde bulunan OKI Avrupa Genel Müdürü Terry Laidlaw şunları söyledi:

“Avrupa’da KOBİ’ler bir yandan maliyetleri düşürmeye çalışırken, bir yandan da kurumsal çevresel performanslarını arttırmaya çalışıyorlar, zorlu ekonomik koşullara ragmen daha çevreci yazıcı kullanmak için çaba harcıyorlar. Avrupa Birliği Enerji Kullanan Ürünler (EUP) Direktifi ile KOBİ’lerin üzerindeki baskı artacak. Direktif, 2013 Ocak ayından itibaren AB ülkelerinde satılan tüm yazıcılarda belli bir sure kullanım dışı kalındığında otomatik olarak devreye girecek kapanma (auto off) modu bulunmasını talep ediyor.”

Raporda, çevreciliğin Avrupalı KOBİ’erin öncelikleri arasında yer aldığı, işletmelerin % 61’inin yeni ürün satın alırken düşük enerji harcayan, kağıdı çift taraflı kullanan yazıcıları tercih ettiği belirtiliyor.

IDC anketinden çıkan bir başka sonuçta:Kurumlarda IT ürünlerini satın alma kararlarını verenlerin, yeni ürünlerin % 30 daha az enerji, % 20 daha az toner harcadığı konusunda hemfikir olmaları.

Laidlaw,”OKI diğer yazıcı üreticileri gibi yazıcıların çevreye olan etkilerini azaltmaya çalışıyor. IDC raporunun sonucu yeni ekipmana yapılan yatırımın orta vadede kendisini geri ödeyeceğini gösteriyor.” dedi.

IDC araştırması, veri güvenliği konusunun da Avrupalı işletmeler açısından gelecek 12 ayda girişimde bulunulması gereken en önemli 10 bilişim konusu arasında yer aldığını gösteriyor. Kurumların ancak % 23’ü yazılım kullanarak doküman güvenliğini sağlıyor. Kimlik doğrulama, PIN koruması, erişim engellemesi gibi özelliklere sahip gelişmiş güvenlik paketleri veri güvenliğini üst düzeye çıkartıyor.

Laidlaw, günümüzde yazıcıların çoğunun kablosuz networklere bağlı olduğunu hatırlatarak, ağ üzerinden çalışan yazıcıları kontrol dışı maliyetten korunmaları ve önemli bilgilerin kaybını önlemek için güvenlik yazılımları kullanmaları gerektiğini söyledi.

Ağ üzerinden kontrol alanında bir başka başlığı ise “izleme” konusu oluşturuyor.

Laidlaw’ın bu konudaki görüşü şöyle: “İşletmeler kendi organizasyonlarında gerçekleşen baskı miktarının farkında olup bunu kontrol altına almaları için ağ üzerine izleme yazılımı yükleyerek, işletmeler bölümler ve kişiler tarafından kullanılan baskıyı takip etmeliler.”

İzleme yazılımının yararlarından bir kaçı şöyle sıralanıyor:

• Yazıcı ayarları tek taraflı mod için değiştirilmediği sürece otomatik olarak çift yönlü yazdırma,
• Bireysel kullanıcı veya departmanı belirleme,
• Yalnızca belirli çalışanların renkli baskı yapmasına izin vererek, bazı belgeler için renkli baskıya ve kullanıcının renkli olarak alacağı sayfa sayısına sınır koyma.

OKI Avrupa Genel Müdürü Terry Laidlaw, IDC araştırması ve öne çıkan sonuçlarına ilişkin olarak, “OKI Avrupa tarafından sağlanan yeni baskı teknolojileri, KOBİ’lerin rakipleriyle daha etkili bir şekilde rekabet etmesini sağlıyor. Bu çalışma KOBİ’lerin yazıcıya yaptıkları yatırımın geri dönüşünü ne şekilde alacaklarını gösteriyor” dedi.

Yazıcılara ilk kez LED teknolojisini uygulayan OKI, enerji tasarrufu sağlayan, kağıdı çift yönlü kullanan, sağlam, çevreye duyarlı, baskı ve güvenlik kontrolü yapabilen, uzun toner ömrüne sahip, farklı sektörlerin spesifik ihtiyaçlarına göre tasarlanar, farklı büyüklüklerde mono ve renkli baskı yapabilen 3 yıl garantili yazıcı ve çok fonksiyonlu ürünler (MFP) geliştiriyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.