Aselsan SAP Active Global Support Desteği

2007’de başlayan SAP AGS-ASELSAN iş ortaklığı Active Global Support’un hizmet portföyündeki “Safeguarding” kapsamı içinde SAP’nin müşteriye atadığı Teknik Kalite Yöneticisi ile müşterideki proje yöneticisinin ortaklaşa Servis Planı ile iş sürekliliğini sağlamanın iyi bir örneğini oluşturdu.

 

ASELSAN 1975 yılında Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı önderliğinde kurulmuş bir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşudur. Ortaklık yapısı yüzde 85 TSKGV, yüzde 15 diğer şeklindedir. ASELSAN, ASELSAN Bakü’nün yüzde 100’üne, ASELSANNet’in yüzde 95’ine, Mikes’in yüzde 96’sına ve Roketsan’ın yüzde 15’ine sahiptir. Ankara merkezli faaliyet gösteren firmamız, her yıl yaklaşık olarak cirosunun yüzde 7’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırmakta olup, toplam 3535 personelinin 1725’ini mühendislik kulvarında çalıştırmaktadır. Ciromuz, büyüyen hedeflerimize paralel olarak yıllar içinde artmış, ASELSAN 2008 yılını 535 milyon dolar lık ciro ile kapatmıştır.

Defense News 2008’e göre ASELSAN, savunma sanayi firmaları içinde en hızlı büyüme gösteren ilk 50 şirket içinde 40. sırada yer almıştır. Paralel biçimde, 2008 yılı verileriyle ASELSAN Deloitte Top 50’sinde Türkiye’de en hızlı büyüme gösteren teknoloji şirketleri içinde 1. sırada yer almıştır.

Savunma sanayi sektöründe kendinden emin adımlarla ilerleyen ASELSAN, gelişen ihtiyaçlarına paralel, Bilgi Yönetim evrelerinde de zaman içinde değişip, güncel teknolojileri yapısına kazandırmıştır.

90’larda kadar kendi yazılımlarıyla götürdüğü Bilgi Yönetim altyapısını bu tarihte üretim ve lojistik süreçleri ağırlıklı MANMAN yazılımı ile değiştirmiş, 2000’lerle beraber artan entegrasyon ihtiyaçları, web tabanlı uygulama gereksinimleri, entegrasyon kabiliyeti yüksek ve kurumsal veri ambarı ve kurumsal portal gibi uygulamaları destekleyecek merkezi kurumsal kaynak planlama yazılımı ihtiyacını, SAP yazılımını satın alarak karşılamıştır.

2004’ün Eylül ayında başlayan SAP ERP Faz1 kurulumları ile temel finansal, lojistik ve insan kaynakları modüllerini yeni Türk Lirası geçişi ile birleştirerek 01.01.2005’te canlıya geçirmiştir. Sonraki 5. ayda proje sistemi ve 12. ayda da Kurumsal Veri Ambarı (SAP BW) ve İleri Planlanma ve Optimizasyon (SAP APO) ürünlerinin kurulumları tamamlanmıştır.

ASELSAN büyüklüğündeki bir firmanın bu kadar kısa sürelerde gerçekleştirdiği ERP ve APO ürün kurumları SAP tarafından 2007 yılında Müşteri Başarı Öyküsü olarak global olarak yayınlanmıştır. ASELSAN, savunma sanayi firmaları içinde dünya da her iki üründe de Müşteri Başarı Öyküsü olan tek firmadır.

ASELSAN Bilgi Yönetim yol haritasındaki önemli kalemlerden biri olan ERP kurulumunu, daha sonra bütünleşik ürünlerin entegrasyonu, iş süreç modellerinin dokümantasyonu, kâğıtsız ortamlarda işletilen iş akış sistemlerinin kurulumu gibi ardıl projeler takip etmiştir. Tüm bu başlıkları “en yüksek seviyede tuttuğu iş sürekliliği” ile sunmayı hedefleyen ASELSAN Bilgi Yönetim Direktörlüğü, bu noktada kendisini destekleyen iş ortakları ile beraber çalışmaya başlamıştır. SAP Active Global Support, bu kapsam dâhilinde ASELSAN ile iş ortaklığında bulunan bir küresel bir destek organizasyonudur.

2007 yılında başlayan SAP AGS-ASELSAN iş ortaklığı Active Global Support’un hizmet portföyünde “Safeguarding” olarak adlandırdığı kapsam çerçevesindedir. SAP’nin müşteri iş sürekliliğini, müşteriye atadığı “Teknik Kalite Yöneticisi” ile müşteri tarafındaki proje yöneticisinin ortaklaşa hazırladığı bir “Servis Planı” içeriği ile desteklediği bu modelde, Active Global Support, standart servis portföyünün yanı sıra müşteriye özel çözüm paketleri de müşteri iş sürekliliğini tam desteklemektedir.

ASELSAN Active Global Support ile iş ortaklığı ile öncelikli olarak iş sürekliliğini en üst seviyede tutma gayesini desteklemektedir. SAP standart desteğin yüksek öncelikli OSS mesajlarında ASELSAN süreç ihtiyaçlarına beklenilen hızda cevap veremediği durumlarda, Active Global Support müdahele süresini kısaltarak iş sürekliliğini desteklemekte, aynı zamanda OSS notlarında sadece süreç danışmanlığı kapsamında müşterilere sunulduğu belirtilen bazı servisleri de kendi anlaşma kapsamından karşılayarak, iş sürekliliğinde önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Destekleyici süreçler başlığı altında ASELSAN Active Global Support iş ortaklığı ile, projelerini dünya üzerinde edinilmiş en iyi SAP pratikleri ile maksimum fayda ve minimize edilmiş riskler ile hayata geçirme hedefine uygun çözümler edinmektedir.

ASELSAN SAP’yi kritik bir iş ortağı olarak görmekte ve Bilgi Yönetimi yol haritasında her zaman SAP’nin yol haritasını yakından takip etme gerekliliğine inanmaktadır. Active Global Support bu noktada her türlü ihtiyaç duyulan bilgiye en kısa sürede ulaşımı mümkün kılmaktadır.

Yine destekleyici süreçler kapsamında, ASELSAN Active Global Support ile olan iş ortaklığı vasıtasıyla, standart sürümde karşılanmayan ve pek çok müşterinin faydasına olacağına inandığı geliştirmeleri, SAP’ye herhangi bir kominiteye üye olmadan “geliştirme isteği” olarak iletebilmektedir. Entegrasyon kabiliyeti yüksek, kendine özgü geliştirmelerle değil, standartlarla ilerleyen bir yazılım geliştirme stratejisi benimsemiş olan ASELSAN için bu açılım önemlidir.

Ve pek çok ilki Türkiye’de uygulayan bir firma olarak ASELSAN, Türkiye’de eksikliği duyulan bilgi birikimini ve tecrübeli danışmanlık ihtiyacını birebir ürünü yazan ya da danışmanlığını veren kişilerden edinme imkânını Active Global Support servis portföyü içinden karşılayabilmektedir.

Sonuç olarak, ASELSAN ihtiyaçlarına paralel gereksinimleri olan, yetkin kadroları ile iş sürekliliğini destekleyebilen, ancak iş sürekliliklerini en yüksek seviyede tutmak, projelerine global standartlarda destek almak, yeterince güçlü bir destek ekibi ile günlük problemlerinizi kendi içinizde çözebiliyor iken, SAP müdahalesinin gerektiği mesajlarınızda daha hızlı bir alternatif ile ilerlemek, kendi personellerini dünya standartlarında eğitim aldırarak, sertifikalandırmak (çoğu zaman müşteri yerinde), bilgi Yönetimi Yol Harita’larında sürekli güncel olmak, SAP’ye geliştirme taleplerinde bulunabilmek ve 7×24 global destek kapsamında iş süreçlerini işletebilmek gibi üst seviye Bilgi Yönetimi iş sürekliliği destek mekanizmaları kurgulayan işletmeler için SAP Active Global Support bir açılım yaratabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.