Artan Veri Depolama İhtiyaçlarına Çözümler

Veri Depolama Çözümleri

Veri depolama gereksinimi öyle artıyor ki analistler önümüzdeki 5 sene içerisinde veri depolama sistemlerinin toplam donanım harcamalarının %75’ini kapsayacağını ön görüyorlar. Bu tür sistemler seçilirken şirketlerin esneklik, kolaylık ve toplam sahip olma maliyetini düşünmeleri gerekiyor.

Geçmişte SAN (Storage Area Networks) kullanımı yüksek maliyetleriyle bir çok küçük şirketin bütçesini aşmaktaydı. Fakat yeni geliştirilen sistemler, mevcut standart teknolojileri kullanarak çok daha düşük maliyetli, dolayısıyla küçük-büyük bütün şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilir hale gelmiş durumda.
Veri depolama çözümlerini yakından incelemek gerekirse; Veri depolama çözümleri deyince akla ilk gelen çözüm halen daha SAN (Storage Area Networks) yani Depo Alan Ağı oluyor. Peki nedir bu Depo Alan Ağı? Kısaca açıklamak gerekirse; büyük ağ kullanıcılarına hizmet vermek üzere veritabanı sunucuları ile birlikte farklı tipteki veri depolama cihazlarını birbirine bağlayan ve bu cihazlar arasında veri alışverişine olanak sağlayan özel amaçlı, yüksek hızlı bir ağdır diyebiliriz.
Bir depolama alan ağı, yönetim katmanına fiziksel bağlantılar sağlayan ve aynı zamanda bilgisayar sistemlerini, depo birimlerini ve bu birimlerin aralarındaki bağlantıları düzenleyen bir iletişim altyapısından oluşur.

Bir başka deyişle Çevrimiçi kullanıcıların artması ve çevrimiçi çözümlerin gelişmesiyle şirketlerin de veri depolama ihtiyacı hat safhaya ulaşmıştır. Ayrıca veriye ulaşımda kullanıcı sayısının ve veri miktarının artması ihtiyaç duyulan ağ trafiğini de arttırmıştır. Ortaya çıkan bu depolama alanı ve ağ trafiği ihtiyacı, mevcut çözümler tarafından karşılanamamaya başlandığı zaman ise SAN  (Storage Area Network – Depo Alan Ağı) teknolojisi geliştirilmiştir.

Depo Alan Ağı(SAN)’nın ortaya koyduğu avantajlara bakacak olursak; İlk olarak SAN sistemlerinde depolama alanlarının ayrı bir ağda bulunmasından dolayı, bu alanların ihtiyacı doğrultusunda depolama diskleri veya ünitelerinin kolayca SAN ağına eklenebileceğini söyleyebiliriz. Öte yandan SAN ağı içerisinde yaşanan bu değişim performans kaybına neden olmaz.

Her sistem için yedekli olma ve yedek alma işlemi çok önemli bir kavramdır. SAN ağında, yeni ağ cihazları mevcut ağa katılarak ve gerekli bağlantılar sağlanarak yedekli erişim kolaylıkla sağlanabilir. Ayrıca SAN sistemi, çevrimiçi yedek alma işlemini hızlı ve güvenli kılan bir yapıya sahiptir.
Bir başka veri depolama çözümü olarak ise NAS (Network Attached Storage) yani Ağa Bağlı Depolama oldukça yaygın bir depolama çözümüdür. Paylaşılmış depolama olarak da bilinen depolama çözümü sayesinde depolanan verilere ister ağın bulunduğu ortamdan, isterseniz de internet üzerinden istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz.

Kullanımı oldukça kolay olan NAS cihazlarının hem evler için olan modelleri hem de küçük işletmeler için olan modelleri mevcuttur. Öte yandan NAS cihazları, verilerinizi merkezi ve güvenli bir konumda depolamanızı kolayca erişmenizi sağlar. Ev veya ofisinizdeki tüm bilgisayarları kolayca NAS cihazında yedekleyebilir ve sonra bu verilere istediğiniz her bilgisayardan erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra NAS üzerinden bir yazıcıyı da paylaşabilir veya ortamınızın oyun konsollarına, medya çalarlara ve akıllı TV’lere akışını sağlayabilirsiniz.

Bir NAS cihazı herhangi bir bilgisayardan farklı olarak yalnızca birkaç şeyi yapabilen çok basit bir işletim sistemine sahiptir. Ancak bu görevleri o kadar iyi yapar ki, ona bağlı bilgisayarlar çok daha verimli ve güvenli bir şekilde çalışırlar. NAS’ın kurulumu oldukça kolaydır ve sistemler, tüm paylaşımlara ortam akışı sağlamak veya bilgisayarlarınız için çeşitli çevre aygıtları bağlamak için yeterince esnek bir performansa sahiptir

NAS depolama çözümünün faydaları deyince akla ilk gelen verilere yüksek hızla erişmek olur. Gerçekten NAS depolama cihazları ile veri depolama ihtiyacını gideren işletmeler istedikleri her an verilerine oldukça hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Yüksek hızla verilere erişim sağlayan NAS veri depolama çözümlerinin bir diğer artısı ise istenilen her yerden ve istenilen her cihazdan verilere ulaşılabilmesidir.

DAS : Direct Attached Storage yani Direk Bağlı Depolama; Bir Server’a tahsis edilen depolama Sistemidir. Storage sistemi Server içinde veya yanı başındadır. Genellikle SCSI Harici bir kablo ile bağlıdır. Birçok kısıtlamaları nedeniyle günümüzde çok kullanılmamaktadır: Kapasite artırımı Server’ın ve Servislerin durması Manasına gelir. Kapasite planlaması zordur. Ayrıca mesafeler çok sınırlıdır.

Lokal data paylaşımı ideal olan DAS diğer depolama çözümlerine göre daha kolay olması ile mn plana çıkar. DAS’ların yönetimide oldukça kolaydır.
DAS bir ve iki sunuculu ortamlarda dosya paylaşımı için tercih edilir, yeni sunucu veya büyüme gibi ihtiyaçlara cevap vermekte sıkıntı yaratabilir, dosya seviyesinde bir erişimi hedefler, bağlantının direk olması sebebiyle veri transferi hızı yüksek ancak i/o performansı diğer sistemlere göre düşüktür. Kapasite konusunda bir sıkıntının olmadığı senaryoda sunucunun üzerine takılan diskler ile büyümekten farklı bir yapı oluşturmaz.

SAN,DAS ve NAS depolama çözümlerine ek olarak;  Hiyerarşik Depolama Yönetimi, Unified Storage (Birleştirilmiş Depolama),  Availability Çözümleri, Yedekleme ve Kurtarma, Disaster Recovery, Sunucu Konsolidasyonları, Cluster Çözümleri, Dosya ve Mail Arşivleme gibi depolama çözümleri şirketlerin depolama ihtiyaçları doğrultusunda ortaya koyabilecekleri depolama çözümleri olarak dikkat çekmektedir.

Bulut Depolama

Son olarak şirketlerin artan depolama ihtiyaçlarına yönelik ortaya koyabilecekleri bir çözüm daha vardır. Bu veri depolama teknolojisi son yıllarda oldukça popüler olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki Bulut Depolama’dan bahsediyoruz.

Bulut Depolama basitçe sunucular tarafından ağ üzerinde sanal olarak oluşturulan havuzlarda veri depolamasıdır. Bu bağlamda hizmet veren dünya çapında şirketler bulunmaktadır. Ancak şirketler en değerli varlıkları olarak gördükleri verilerini en ulaşılabilir ve en güvenli yerde tutmak istemektedirler. Verilerini herhangi görmedikleri bir yerde, tam olarak bilemedikleri bir şirkete emanet etmektense daha çok para harcayarak kendi veri merkezlerini kurmayı göze alırlar.
Şirketlerin veri depolama noktasında temkinli yaklaştığı Bulut depolama çözümlerinin şirketlere sağlayacağı oldukça fazla fayda bulunmaktadır. Yeni trend olarak gözüken bulut depolamanın şirketler için gelecekte ne konumda olacağını ön görmek ise oldukça zor.

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.