Artan Veri Depolama İhtiyaçlarına Çözümler

Veri Depolama İle Şirketler Değerlerine Değer Katıyor

Veri depolama sistemleri şirketlerin sahip olduğu en değerli şey olan bilginin saklanması, korunması ve sınıflandırılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler şirketlere birçok farklı çözüm sunarak küçük büyük bütün şirketlerin veri depolama ihtiyaçlarına cevap verir.

Ne olursa olsun dünyanın değişmeyen kurallarından bir tanesi bilginin her geçen gün çoğalmasıdır. Öyle ki verilerin çoğalma hızı şirketlerin büyüme hızının bile çok önündedir. Böyle bir ortamda veri depolama sistemlerinin de her geçen gün geliştirilmesi ve daha iyi hale getirilmesi gereklidir. Bu sebepten veri depolama meselesi şirketlerin gündeminde her zaman tazeliğini korumalıdır. Bu anlamda teknoloji takibi çok iyi bir şekilde yapılmalı, her geçen gün çoğalan verilerin daha güvenli ve sistematik bir şekilde saklanması sağlanmalıdır.

Büyük, küçük bütün şirketler çağa ayak uydurarak veri depolama sistemlerinden kendilerine en uyan sistemi seçerek bu konuda geride kalmamalıdır. Şirketler bu konuda bir strateji belirlemeli ve bu doğrultuda ilerlemeliler. Veri depolama konusunda doğru stratejiyi uygulamak için ise planlama sürecinin önemi oldukça fazladır. Planlama süreci stratejinin doğru geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Doğru planlama dolayısıyla ortaya koyulacak doğru stratejinin ana fikri depolama sistemlerinin ihtiyaç ile doğru orantılı olmasıdır. Sonuçta alınacak hizmet depolama ihtiyacını karşılamalı ancak gereken ve istenilen ihtiyacında çok üstünde olmamalıdır.

Doğru planlama ve stratejini ne denli önemli olduğu ve bu işi doğru bir şekilde gerçekleştiren şirketlerin diğer şirketlere göre ne kadar avantaj sağladığını görmek için Gartner’ın ortaya koyduğu bir analize bakmak yeterli olacaktır. Analiz verilerine göre bilgi denetimi alanında yatırım yapan şirketlerin veri ve içerik yönetimi giderlerinin, bu yatırımı yapmayan şirketlere göre yüzde 50 daha az olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Herhangi bir maliyetin yarı yarıya düşmesi bir şirket için oldukça değerlidir. Kaldı ki bu maliyet düşüşü sizi diğer şirketlerin bir adım önüne geçiriyorsa çok daha önemli hale gelir. Buradan çıkarılacak sonuç doğru zamanda doğru strateji ile ortaya koyulan depolama sistemi çözümleri şirketleri rakiplerinin bir adım önüne geçirecektir.

Bir şirket sahip olduğu verileri doğru bir şekilde saklayabiliyor ve değerlendirebiliyor ise diğer şirketlerin önüne geçer. Bu sayede şirketlerin hem kendilerini hem de iş yaptıkları kişi ve kurumları daha iyi tanıyabilmelerini eklersek ortaya çıkan sonuç başarıdan başka bir şey değildir.

Veri Depolamada Çevreci Çözümler

Veri merkezleri her geçen gün artan veri depolama ihtiyacı doğrultusunda gelişiminin sürdürmektedir. Dünyadaki verilerin hızla çoğalması demek hem veri merkezlerinin çoğalması hem de yeni veri depolama teknolojilerinin ortaya konması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda kapasitesini arttıran veri merkezlerinin enerji maliyetleri artması içten bile değildir. Veri depolama işlemi için ortaya koyulan enerji maliyetinin artması hem şirketleri hem de çevreyi yakından ilgilendiren bir durumdur.

Veri merkezlerinin her geçen gün artan enerji tüketimi şirketlere ekstra bir maliyet çıkartarak kısa vadede bir eksi olarak ön plana çıkar. Ancak uzun vadede durumu değerlendirecek olursak veri depolama işlemi için harcanan enerjinin her geçen gün artması demek doğaya verilen büyük bir zarar anlamına gelmektedir.
Gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünya bizleri her anlamda enerji tasarrufu yapmaya itiyor. Bilişim teknolojileri noktasında da son yılların trendi olarak karşımıza Yeşil bilişim yani Green IT çıkıyor.

Bu noktada bir veri merkezinin sanallaştırılması çok önemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde çoğu veri merkezlerinde sanallaştırma hızla yayılmaya devam ediyor. Sanallaştırmanın sağladığı faydalara bakacak olursak; sunucu kaynaklarından en fazla verim alınması sağlanıyor. Bu da hem maliyetlerin düşmesine hem de çevreye verilen zararın azalmasına neden oluyor.

Bir veri merkezinde sanallaştırmanın etkilerini tam anlamıyla görebilmek için sunucuların sanallaştırıldığı gibi veri depolama sistemlerinin de sanallaştırılması gerekiyor. Sanallaştırılmış veri depolama sistemleri daha az kapasiteyi daha verimli kullanma noktasında şirketlerin enerji tasarrufu yapmasını sağlayarak enerji maliyetlerinin azalmasında büyük rol oynuyor.

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.