Artan Veri Depolama İhtiyaçlarına Çözümler

Teknolojinin her geçen gün kendini yenilemesi hem kişiler bazında hem de şirketler bazında sürekli bir yenilenmeyi gerektiriyor. Teknoloji takibi konusunda özellikle şirketler çok daha dikkatli ve özenli olmalılar. Çünkü bir şirketin kendini yenileyememesi bir süre sonra zamanın gerisinde kalması ve dolayısıyla piyasadan silinmesi anlamına gelir. Kişilerde aynı şekilde gelişen teknolojiyi takip edip hem çağ dışı kalmayıp hem de teknolojinin sunduğu nimetlerden faydalanmalılar.

Hangi sektörde olursa olsun şirketler için zaman çok önemlidir ve boşa harcanacak bir saniye bile zarar anlamına gelir. Bu bağlamda teknoloji demenin hız demek olduğunu düşünürsek, şirketlerin bir işi daha kısa sürede yapmasını sağlayacak teknolojiler şirketler için hayati öneme sahiptir. Şirketlerin teknolojiyi bu kadar yakından takip etmesi de bu yüzdendir.

Teknoloji dediğimiz şeyin dur durak bilmeyen bir kavram olması şirketleri ve kişileri teknoloji takibi konusunda biraz zorlayabilir. Nasıl gelişeceği ve nereye gideceği belli olmayan bu konuda ön görüde bulunmak oldukça zor ancak bu noktada altyapı planlamalarının çok uzun süreli yapılmaması şirketlerin faydasına olacaktır.

Teknolojinin ne denli geliştiğini, şirketlerin gelişen teknolojiyle nasıl değiştiğini ve neleri tamamen bünyelerinin dışına çıkardıklarını görmek için bir örnek vermek gerekirse; Şirketler yıllar önce verilerini biriktirmek ve depolamak için arşivleri kullanırlardı. Geniş odalar içinde dosyalar dolusu belge. İçlerinde binlerce veri bulunurdu ve dünyanın en zor ve sıkıcı işi arşive gidip oradan aylar önce işlenmiş bir veriyi bulmaktı. Teknolojinin gelişmesiyle şirketlerde arşiv odası diye bir bölüme ihtiyaç duyulmamaya başlandı. Arşiv odalarının yerini dijital arşivler niteliğinde ki veri merkezleri aldı.

Günümüzde kendi veri merkezi olmayan, sistemini veya verilerini bir veri merkezi yerine arşiv odalarında saklayan hiçbir şirket kalmadı. Veri merkezlerini ötesinde veriler bir şirketin can kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. İş dünyasının sanallaşmasıyla birlikte daha da önem kazanan verilerin en iyi şekilde muhafaza edilmesi, daha da önemlisi bu verileri aramanın ve bulmanın dünyanın en zor işi olmaması gerekiyor.

Zaten gelişen teknoloji şirketlere veri depolama noktasında bir çok imkan sağlıyor. Verilerin en iyi şekilde depolanması ve kategorize edilmesi de veri merkezleri tarafından en hızlı ve güvenli şekilde sunulmakta.

Verilerin şirketlerden daha hızlı büyüdüğü şu günlerde zaman içerisinde giderek artan verilerin güvenli bir şekilde depolanması bir şirket için mutlak suretle gereklidir. Bu bağlamda verilerin depolandığı yerin iç ve dış güvenliği kadar önemli olan nokta ise verilerin kolay ulaşılabilir olmasıdır. Sonuçta herhangi bir sistem çökmesi veya dijital bir sorun olabileceği gibi, herhangi bir doğal afet durumunda verilerin depolandığı fiziki ortamın hangi teknolojiler ile korunduğu da çok önemlidir.

Veri Depolama Nedir?

Şirketler için hayati öneme sahip olan veri depolama basit olarak bilginin saklanması, sınıflandırılması ve korunmasını sağlamaktır. Bu işi ortaya koyarken kurumsal bilgi yönetimini sağlayan teknolojiler kullanılmaktadır. Bir başka deyişle veri depolama; verilere istenilen zamanda ulaşılabilir bir konumda konumlandırılmasını ve yönetilebilmesini sağlayan sistemlerin hepsidir.

Veri depolama bu özelliklerine ek olarak veri kayıplarını önler. Öte yandan veri akışını ve güncellemesini yüksek hızla sağlar. Bunun yanı sıra veri depolama sistemleri maliyet açısından şirketlerin tasarruf edebilecekleri ve kazanç sağlayabilecekleri bir yapıya sahiptir.
Veri depolama neden bir şirket için hayati öneme sahiptir sorusuna cevap olarak; öncelikle şirketteki bilginin değerinin artması ve IT kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağladığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra veri depolama şirketin bazı giderlerinin de ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bunun sonucunda ortaya verimliliğin artması sonucu çıkacaktır. Öte yandan veri depolamanın bir diğer artısı da hızlı, esnek ve ölçeklenebilir veri yönetimi sağlaması olarak karşımıza çıkıyor.

Veri depolama sistemleri sayesinde eskiden olduğu gibi arşivlerde dosya arama ihtiyacınız ortadan kalkar ve istenilen bilgiye daha kolay ulaşılır. Bu sayede de bilginin verimliliğini ve dönüşümünü daha hızlı sağlamış olursunuz.

Bir başka bakış açısı ile stratejik yatırımlarda ölçülebilir geri dönüşleri ve tasarruf sağlayacak yöntemleri uygulayabilirsiniz. Öte yandan verilerinizin depolandığı donanımın teknik kapasitesine bağlı olarak, aldığınız performans artar ve yatırım maliyetlerini azaltır. Verileriniz depolanırken bir yandan da güvenlikleri de sağlanmış olur. Son olarak ise farklı ortamlarda bulunan dağınık verilerin tek bir elde toplanması sağlanmış olur.

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.